11 maart 2021

DIEPEVEENGEBOUW VERLICHT

Een verborgen parel kun je het gebouw, dat ooit aan de firma Diepeveen & Co behoorde, niet noemen. Het staat op een prominente plek, op de kop van de Pelgrimsstraat. Vanwege het introverte karakter wordt de schoonheid ervan nauwelijks opgemerkt. Wij geven kleur aan het gebouw dat straks het hoofdkwartier van De Huidenclub is: een experimenteel lab dat onze huidige manier van leven bevraagt en opschudt.

DIEPEVEENGEBOUW  VERLICHT